Kauza Harrit a nanotermit

úterý 28. červen 2011 14:25

Možná jste přehlédli, možná ne: podle letošního květnového průzkumu agentury Sanep třetina našinců věří konspiračním teoriím, podle nichž útoky z 11. září 2001 mohla zosnovat americká vláda. Zrovna tehdy jsem psal v Neviditelném psu v souhrnném třídílném článku Inside job 9/11 jako politický mem (přetištěném i na tomto mém blogu), že nad spřádáním takových košatých alternativních dějin už nejde jen tak mávnout rukou. A čísla z onoho průzkumu to k mé poněkud zvrhlé satisfakci jen potvrdila.

Myslím proto, že je docela na čase se detailněji podívat na to, co vlastně konspirační teoretici (dále jen KT) tvrdí, na jaké úrovni asi argumentují a co považují za svá trumfová esa. Ostatně blíží se 10. výročí těch událostí a KT při té příležitosti jistě znovu značně ožijí. V tomto článku se budu věnovat velmi oblíbené konspirační hypotéze, že se věže WTC nezřítily jen kvůli impaktům letadel a následným požárům, ale byly strženy řízenou demolicí za pomoci nějaké pyrotechnické směsi - konkrétně termitu složeného z velmi malých částic hliníku a oxidů železa (nanotermitu, supertermitu). Zvláštní pozornost přitom budu věnovat poměrně proslulé publikaci z roku 2009, jejíž autoři tvrdí, že přítomnost nevyhořelého nanotermitu skutečně prokázali v prachu, který zůstal po zřícení budov WTC. Mělo totiž jít o první víceméně přímý a zároveň víceméně vědecký důkaz, že se Američané v září 2001 dopustili inside jobu jako kolosálního podvodu se světodějnými následky.

 

Jak jsou rozdány karty?

Proč vůbec KT (konkrétně amerického fyzika Stevena Jonese), v roce 2006 napadlo, že věže WTC byly strženy zrovna pomocí jakéhosi tajemného nanotermitu? Ve zkratce to předestřu ve formě poněkud idealizovaného a uhlazeného fiktivního dialogu mezi KT a OKT (oponenty konspiračních teoretiků), z něhož by zároveň mělo být patrné, kde to mezi oběma stranami zásadně skřípe, protože každá vidí i z hlediska zcela elementární logiky úplně jiný historický „film“.

KT: 11. září se po nárazu dvou letadel do svých základů zřítily hned tři mrakodrapy WTC. To je bez použití „pomocných“ řízených demolicí fyzikálně nemožné. Zjevně tedy šlo o inside job.

OKT: To nemůžete myslet vážně. Přece právě proto, že zřícení tří mrakodrapů po nárazu dvou letadel vypadalo tak podivně a nepravděpodobně, o žádný inside job nešlo. Nikdo sebeméně soudný by neplánoval supertajné demolice tak, aby byly zároveň tak hloupě nápadné. Hlavně by ale byly zbytečné, jako casus belli by bohatě stačil ten útok čtyřmi letadly na symboly americké imperiální pýchy se spoustou Američanů. Zřícení silně poškozených věží WTC1 a WTC2 bez nějakých demolicí bylo fyzikálně možné a bylo to prokázáno. Budovu WTC7 zasáhly trosky hroutící se severní věže, hořelo v ní a zhroutila se až po 7 hodinách, patrně kvůli strukturálnímu selhání, i když to kvůli nedostatku údajů o průběhu požárů nejde jednoznačně potvrdit (viz zpráva respektovaného National Institute of Standars and Technology, NIST).

KT: Potenciální úvahy či motivy strůjců inside jobu nás nezajímají, staráme se jen o fakta a dosavadní  katastrofálně špatná vyšetřování. Co se týče Dvojčat, jejich náhlé zhroucení do svého půdorysu rychlostí blízkou volnému pádu hovoří za vše, stejně jako pyroklastická oblaka prachu, daleko odlétající trosky, jezírka žhavého kovu nalezená v sutinách, žhavý proud vytékající z jedné z věží před kolapsem a mnohé další jevy. Četní svědkové navíc tvrdí, že ve spodních částech věží zaslechli exploze a viděli záblesky.

OKT: Průběh kolapsů sice řízené demolice na první pohled připomínal, ale lze je zcela věrohodně objasnit bez nich. Kolapsy navíc evidentně začaly v místech, kde byly věže zasaženy letadly. Dejte si říct, že použití výbušnin v rámci inside jobu je opět vyložený nesmysl. V klíčově důležité tajné operaci, která měla sloužit jako záminka pro vyvolání válek, by přece nikdo něco tak extrémně nápadného nepoužil. Údajné exploze či hlasité rány v těžce poškozených budovách se dají vysvětlit mnoha jinými způsoby. Jezírka žhavého kovu jsou jednak velmi sporná, jednak by stejně demolice nedokazovaly, a onen žhavý proud lze také objasnit i bez termitu.

KT: Řízené demolice to přesto jasně byly, nemůžeme za to, že strůjci po provedeném inside jobu nechali tolik zjevných stop. Pokud jsou tedy výbušniny příliš nápadné, byla použita jiná pyrotechnická směs, zřejmě na bázi termitu, která na vybraných místech porušila vnitřní jádrové sloupy ocelové konstrukce mrakodrapů, a to bez výrazného akustického doprovodu. Nejspíš šlo o nějakou formu nanotermitu, s velmi jemnými a jemně promísenými částečkami hliníku a oxidů železa, která se prý zapaluje už při poměrně nízkých teplotách několik set stupňů, hoří mimořádně rychle a s uvolněním spousty tepla. Při termitické reakci oxidů železa s hliníkem vzniká železo, a přitom právě malé kuličky bohaté na železo byly nalezeny v prachu po zřícení WTC.

OKT: Je to jen další konspirační domněnka vytažená z klobouku, ostatně termit se na demolice nehodí a neužívá, o nanotermitu nemluvě. Částice bohaté na železo v prachu z WTC lze vysvětlit hned několika jinými způsoby, jsou například součástí popílku, který se běžně přidává do betonu. Mimochodem, kolik tun by toho vašeho nanotermitu bylo třeba? Jak se dostal až na místa určení a jak bylo zabezpečeno jeho zapálení ve vhodnou chvíli? Byl instalován jen v patrech zasažených letadly, nebo i jinde? Proč bylo vlastně za tak ohromného rizika prozrazení potřeba věže WTC strhnout úplně? Co by tím spiklenci mohli získat? Zakrýt důkazy, že šlo o řízenou demolici?

KT: Na železo bohaté částice zkrátka vznikají i spalováním termitu. Ostatní jsou v tuto chvíli vedlejší námitky a detaily, my půjdeme po této stopě. Nanotermit to může být už proto, že jde o velmi těžko dostupný pyrotechnický materiál, vhodný tudíž pro tajné operace. A my jeho zneužití k řízené demolici WTC dříve nebo později dokážeme.

 

Šupinky in flagranti?

Dlužno podotknout, že to KT ani moc dlouho netrvalo. V roce 2009 byla v časopise The Open Chemical Physics Journal uveřejněna už zmíněná práce s názvem Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe. Její tým, složený převážně z „trutherů“ pod vedením dánského chemika Nielse Harrita a také Stevena Jonese, zkoumal čtyři vzorky prachu z WTC, které získal od obyvatel Manhattanu. A nalezl v nich mj. podezřelé dvouvrstvé mikroskopické šupinky (jedna vrstva byla červená, druhá šedá). Vyskytovaly se v koncentraci zhruba jedno promile a vypadaly takto:

 

1.png

Výzkumníci podrobili šupinky označené (a) až (d) laboratorním analýzám pomocí optické mikroskopie, řádkovací elektronové mikroskopie (SEM),  energeticky disperzní rentgenové spektroskopie (XEDS) a také diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC). Zatímco první dvě metody zkoumají jen vzhled vzorků, XEDS sleduje rentgenové záření vyvolané vysokoenergetickými elektrony, které je typické pro jednotlivé chemické prvky obsažené ve vzorku. Může se přitom soustředit na velké detaily. DSC je pak metoda zásadně důležitá pro zjištění, jestli vzorek může být nějakým druhem termitu. Zkoumaný materiál se při ní pomalu zahřívá a sleduje se, jestli a kdy v něm proběhne exotermní reakce s uvolněním tepla, odpovídající reakci termitické.

Podle autorů prokázala XEDS v šedých vrstvách zejména železo a kyslík, zatímco v červených vrstvách dokázala hliník (Al), železo (Fe), křemík (Si) a kyslík (O). XEDS spektra červených vrstev vypadala takto:

 

2.png

Kromě toho byl v šupinkách nalezen také blíže neurčený a neanalyzovaný materiál bohatý na uhlík, patrně nějaké pojivo.

Další šupinku, označenou (e), pak autoři extrahovali organickým rozpouštědlem metyletylketonem (MEK), čímž zvětšila svůj objem a částečně se rozpadla, a její podrobnější analýzou hlavně pomocí XEDS došli k závěru, že obsahuje elementární kovový hliník (ve formě velmi tenkých plátků), přičemž byla před extrakcí nějak znečištěna ještě dalšími prvky: vápníkem (Ca), zinkem (Zn), sírou (S) a chromem (Cr). Pokud je v červené vrstvě tak hojně elementární hliník a také jsou tam oxidy železa, může jít o námi předpokládaný termitický materiál, usoudili autoři. Jali se proto šupinky (a) až (d) zahřívat za přístupu vzduchu v přístroji pro DSC a při teplotách nad 430 stupňů Celsia u nich zaznamenali poměrně výraznou exotermní reakci (uvolněné teplo bylo v rozmezí 1,5 až 7,5 kJ/g), kterou přisoudili reakci termitické (tedy redukci oxidů železa na železo účinkem hliníku). Ve spáleném materiálu navíc Harrit et al. nalezli lesklé kuličky bohaté na železo, které ukazuje následující obrázek (modrá čára je 50 mikrometrů dlouhá):

 

3.png

Především to by na nějaký jemně mletý termit mohlo napovídat. „Bylo zjištěno, že červená část nalezených šupinek je nezreagovaný termitický materiál s vysokým obsahem energie,“ uzavírají Harrit et al.

 

Stále nedohraná partie?

Vědecká práce, která chtěla chemickou analýzou dokázat, že jakési americké kruhy za Bushovy vlády spáchaly nebo kryly obludný zločin na vlastních lidech, pochopitelně vyvolala nemalou pozornost. Zvlášť na internetu. Byla to nová štika v rybníce, se spoustou zajímavých šupinek.

V dalším fiktivním dialogu KT a OKT vyjdu z toho, že vzorky prachu z WTC byly autentické, stejně jako šupinky a výsledky všech analýz. Většina údajů tomu totiž nasvědčuje, ostatně i v dalším vzorku prachu byly podobné šupinky nalezeny, i když závěry z jejich analýz byly dost odlišné. Odhlédnu zároveň od toho, že autoři práci publikovali v poměrně obskurním časopise, jejíž šéfredaktorka kvůli tomu poté rezignovala na svou funkci. Budu se věnovat jen věcné stránce rozsáhlých diskuzí, které probíhají třeba na skepticky orientovaném webu James Randi Educational Foundation, tady nebo na „trutherském“ webu. Velmi kritické posudky můžeme najít např. zde (ve francouzštině) nebo tady. Podrobnou obhajobu pak zde.

OKT: Na první pohled jde o celkem seriózní vědeckou práci, jenže z ní čiší předpojatost nalézt to, co je očekáváno. V šupinkách jsou prvky, které se ve WTC běžně nacházely, takže mohly vzniknout i během kolapsu třeba frikčními jevy. Proč by vůbec mělo jít o nějaký termit?

KT: Kdo je tady předpojatý? Jak by mohly dvouvrstvé šupinky s jemně promísenými nanočásticemi vzniknout nějakými náhodnými jevy? A proč by při zahřívání vykazovaly termitickou reakci v očekávané oblasti teplot?

OKT: Jako nanotermit ty šupinky nicméně nevypadají. Co víme, v něm bývají částečky hliníku kvůli technologii výroby kulovité, nikoliv ploché, a podstatně menší. V červené části šupinek je kromě hliníku a železa také spousta křemíku, který sám ani ve sloučeninách nehoří, k čemu tam je?

KT: Sloučeniny křemíku lze využít například k obalení částeček nanotermitu, čímž se zvýší lokální tlak plynů při hoření.

OKT: Dejme tomu, ostatně o skutečně tajných vojenských pyrotechnických materiálech toho víme stejně málo jako vy. Podle čeho ale vlastně s takovou jistotou soudíte, že mikroskopické destičky v červeném materiálu jsou složeny z elementárního hliníku? Samotné XEDS to dost jasně neukázalo. Bylo by třeba použít XRD (rentgenovou difrakci), abyste kovový hliník dokázali, ale to jste neudělali. Navíc šupinky byly několik let staré, hliník v nich musel být do značné míry zoxidován. Dvouvrstvé šupinky patrně během kolapsů vzniknout nemohly, ale když se na ně blíž podíváme… ta šedá vrstva může být podle svého složení docela dobře výsledkem koroze oceli. A ta červená zase zbytkem nějakých antikorozních nátěrů ocelových konstrukcí WTC, protože takové nátěry oxidy železa a/nebo sloučeniny hliníku běžně obsahují. Připadá nám to daleko pravděpodobnější než ad hoc vymyšlená hypotéza o nanotermitu.

KT: Stále zapomínáte na jednu zásadní věc: v šupinkách při teplotě nad 430 stupňů proběhla rychlá exotermní reakce termitické povahy.

OKT:  Myslíte? Při bližším zkoumání experimentálních podmínek vám bohužel musíme oponovat. Pokusy v přístroji DSC jste totiž provedli nikoliv pod ochrannou atmosférou dusíku nebo argonu, ale za přístupu vzduchu. Sledovali jste proto nejen případnou termitickou reakci, které běží i v inertní atmosféře nebo ve vakuu, ale i všechny oxidace vzdušným kyslíkem. To byl zásadní metodologický lapsus. Upozorňujeme přitom, že třeba i při měření DSC laků a jiných organických materiálů probíhají za přístupu vzduchu při teplotách kolem 500 stupňů výrazné exotermní reakce. A šupinky obsahují uhlíku dost. Proč jste vlastně nezkoumali, v jaké formě se tam vyskytuje?

KT: Neměli jsme ty možnosti a chceme to v budoucnu napravit. Měření DSC na vzduchu nebyla asi nejlepší volba, to uznáváme.

OKT: Byla to špatná a nesmyslná volba, která sama o sobě vaše závěry o přítomnosti nanotermitu zcela zpochybňuje. Navíc když srovnáme strukturu i chemické složení údajných hliníkových mikrošupinek v šupinkách (a) až (d) s údaji v literatuře, vychází nám, že nejde o hliník, ale nejspíš o kaolinit, vermikulit nebo nějaký jiný aluminosilikát. A aluminosilikáty jsou opět běžnou součástí třeba nátěrových hmot nebo omítek. Termitickou reakcí sice nehoří, ale ve vašem vzorku hořel nejspíš uhlík.

KT: Stejně tak to mohla být reakce hliníku s oxidy železa, případně oba tyto exotermní jevy zároveň.

OKT: To vyvrátit nemůžeme. Ale vy jste to zatím zdaleka nedokázali. Poslyšte, proč vlastně šupinka (e) obsahovala na rozdíl od šupinek (a) až (d) také vápník, zinek, síru a chrom?

KT: Nejspíš byla tato částice nanotermitu znečištěna jiným materiálem.

OKT: Nebo také mohlo jít o zbytek jiného nátěru, například. Upozornil nás na to nedávno metalurg s nickem Sunstealer a jeho závěry shrnul právník Oystein tady. Podívejme se nejdřív na XEDS spektrum šupinky (e) před extrakcí MEK:

4.png

A srovnejme ho nyní s XEDS spektrem základového nátěru ocelových konstrukcí WTC, které vy sami ukazujete během svých prezentací po celém světě (jak je vidět v čase 2:51 na tomto záznamu z přednášky):

5.png

Obě spektra jsou si pozoruhodně podobná a obě prokazují přítomnost stejných prvků: hliníku,  železa, křemíku, kyslíku, vápníku (na spodním spektru mylně označeného jako uhlík C), síry, zinku a chromu. Ve snaze vyloučit možnost, že šupinky jsou kousky nátěru, jste XEDS skutečného základového nátěru WTC srovnávali se spektry šupinek (a) až (d), jejichž složení je podle toho opravdu jiné. Mimoděk jste ale sami ukázali, že šupinka (e) je kouskem oné konkrétní základovky. Přinejmenším v případě šupinky (e) jste tak vyvrátili sami sebe.

KT: To vůbec není tak jisté. Po extrakci rozpouštědlem MEK se totiž v šupince (e) už zinek, vápník, síra a chrom ve sledovaných oblastech nevyskytovaly.

OKT: Patrně tedy byly složky obsahující tyto prvky ze vzorku vymyty.

KT: To je snad možné, nicméně z analýzy jediné šupinky nelze vyvozovat, že ty ostatní nejsou termitem – i když jsou si všechny podobné. Navíc jsme ve spálených šupinkách (a) až (d) nalezly ony kulovité částice bohaté na železo, typické pro zplodiny termitické reakce. Železo přitom taje až při vysokých teplotách nad 1000 stupňů Celsia.

OKT: Tyto oblé útvary, obsahující podle XEDS nejen železo, ale i kyslík, křemík, hliník a vápník, mohly vzniknout částečnou redukcí oxidů železa účinkem grafitického uhlíku, který se tvořil spalováním organického pojiva. Podobné částice ostatně vznikají i při spalování dřeva a mohly mezi ně patřit i ty, které jste vy sami našli v prachu z WTC. Velmi silně znečistěné železo taje při podstatně nižších teplotách než železo čisté a v nanorozměrech může dojít k interakcím a chemickým reakcím, které bychom jinak nečekali.

KT: To jsou jen spekulace. Šupinky (a) až (d) stále mohou být termitem.

OKT: Jenže je to čím dál méně pravděpodobné. Podotýkáme, že další analýza šupinek, kterou provedl váš kolega truther, žádné podobné kuličky ve spáleném materiálu nenašla. Ve WTC byla použita kvanta různých nátěrových hmot, ale také lepidel, tmelů, izolací apod. Různé šupinky mohou mít různý původ a nejspíš to tak i je. Snad se shodneme alespoň na tomto: dokud vaše závěry nepotvrdí další nezávislé studie, nelze z nich vůbec nic definitivního vyvozovat. Natož je považovat za důkaz nejhroznějšího civilního zločinu všech dob.

KT: Ano, na tom, že je třeba náš objev nanotermitu v prachu WTC nezávisle potvrdit, se shodneme. Neshodneme se ale na tom, co je to nezávislé potvrzení.

 

Spolčení hlupců?

Shrňme si nyní dosavadní status quo v kauze Harrit a nanotermit: zatímco šupinka (e) byla s  vysokou pravděpodobností kouskem základového nátěru ocelových konstrukcí WTC, původ šupinek (a) až (d) není zatím jasný už kvůli několika zásadním metodologickým chybám, kterých se Harrit et al. dopustili (zejména při měření DSC na vzduchu). Také u šupinek (a) až (d) lze rozumně očekávat, že jde o zbytky nátěrů či jiných vrstevnatých materiálů, ale to nikdo dosud neprokázal. Další otázky proto zní: byly ve WTC ve větším množství použity v tenké vrstvě (nepyrotechnické) materiály, které obsahují zejména oxidy železa a sloučeniny hliníku a křemíku? Nebo mohou mít šupinky zcela jiný, zatím netušený původ? A má vůbec smysl se tím dál podrobně zabývat?

Americký National Institute of Standards and Technology (NIST) byl KT vyzván, aby se další podrobné analýzy prachu z WTC ujal, ale odmítl s tím, že původ Harritových vzorků byl stejně nejistý a na vyvracení konspiračních podezření či domněnek nebude plýtvat penězi daňových poplatníků. Nelze se mu ani divit, protože všechny jeho rozsáhlé technické zprávy o příčinách zkázy WTC byly KT označeny šmahem za zmanipulované, podujaté a odborně nevyhovující. Obecně totiž platí, že KT zpochybňují nálezy a stanoviska všech oficiálních amerických institucí kromě těch, které náhodou zapadají do jejich alternativních dějin. Jak poznamenal odborník na materiály Thomas W. Eagar z Massachusettského technologického institutu, KT používají vědeckou metodu obrácenou naruby: určí předem, co se jak stalo, zavrhnou všechna data, která se nehodí do jejich konstrukcí, a poté svá vysvětlení prohlásí za jediná možná. Práce Harritova mezinárodního týmu je toho příkladem.

Nikdo další s žádnými analýzami prachu z WTC nepřišel - ostatně bude čím dál těžší sehnat nové vzorky, které byly přijatelným způsobem skladovány - a nic zásadně nového zatím nepředložili ani Harrit et al. Třeba už se s dalším dokazováním ocitli v koncích, případně sami zjistili něco, co do jejich závěrů nezapadá. Tak či onak mají kvůli víceméně vědecké povaze své publikace pořád enormní vliv na nespočetné laické truthery, kteří za důkazy inside jobu vesměs považují i pouhá podezření, a pro které je tak nanotermit stále bezmála jejich svatým grálem. Další dialog KT s OKT by na obecnější rovině mohl probíhat třeba takto:

OKT: Jakkoliv není princip Occamovy břitvy při vyvozování hypotéz nějak univerzální, my se ho i v případě vašich šupinek přidržíme. Jednoduché vysvětlení, že jde o zbytky nějakých běžných materiálů, má stále zjevně přednost před hypotézou tajemného nanotermitu. Stejně tak má jasně přednost jednoduché vysvětlení, že 11. září zaútočili na WTC islamističtí teroristé v unesených letadlech a věže nikdo nijak dodatečně nedemoloval. Ostatně pokud bylo podle vás v prachu z WTC nalezeno cca jedno promile neshořelého nanotermitu a prachu či drtě (především z betonu) bylo celkem asi 100 tisíc tun, odpovídá to celkovému množství nanotermitu velmi zhruba deseti až sto tun. Když většina nanotermitu při řízené demolici shořela, což je snad logické, kolik ho celkem spiklenci v rámci inside jobu do věží nanosili a nainstalovali? Sto tun? Tisíc tun?

KT: Podobnými spekulacemi se příliš nezabýváme, jde nám o fakta, která jako celek dokazují řízené demolice WTC. Nadále trváme na své demoliční Pravdě.

Nutno dodat, že v rámci této základní trutherské pravdy s velkým P nejsou názory KT nijak jednotné a s hypotézou nanotermitu jich souhlasí jen jistá (patrně ale větší) část. Další (včetně Harrita samotného) se dnes spíše kloní k tomu, že kromě termitu směsi byly k demolici použity i jiné pyrotechnické prostředky. A opět jiní, poněkud už unaveni nekonečnými diskuzemi, soudí, že nanotermit je třeba jen uměle vytvořená falešná stopa, která má pozornost trutherů odvést od stop skutečných.

Po těchto dalších stopách, týkajících se mj. útoku na Pentagon nebo zřícení budovy WTC7, se můžeme vydat příště. Takových stop a indicií jsou už dnes stovky, ne-li tisíce, což podle KT mluví samo za sebe. Ano, to opravdu mluví samo za sebe, míní na oplátku OKT. Napovídá nám to, že k žádnému inside jobu 11. září nedošlo. Cožpak by po skutečné tajné operaci s tak velkým dopadem na dějinný vývoj mohly zůstat tisíce stop? Mohl by vůbec někdo – aniž kohokoliv jmenujeme - inside job tak nesmyslně naplánovat a pak ho ještě navíc zpackat? Mohlo jít 11. září 2001 o zločinné spolčení úplných hlupců?

Na KT podobné argumenty založené na zdravém rozumu neplatí, protože historii vidí jako nekonečný sled spiknutí sice velice tajných, ale zároveň pro ně samé celkem průhledných. Cítí se tak lepší než obyčejní „ovčané“, jako ti, co odhalují jiným skryté Pravdy. Mnozí z nich složité konspirační spletence rozplétají spíš jen z vrozené hravosti, ale nejde zdaleka jen o více či méně mladé amatérské detektivy, jak se snažil ukázat i tento článek. Důkazy o inside jobu 9/11 se na mnoha frontách a s podobným nasazením jako Harrit et al. snaží získat stovky dalších odborníků a specialistů, a navzdory svým velmi sporným závěrům společně docela úspěšně vytvářejí dojem, že zlovolné spiknutí jistých amerických kruhů už je vlastně zcela nabíledni. Dost o tom vypovídá i ona třetina našinců, kteří podle zmíněného průzkumu agentury Sanep v inside job 9/11 věří. Není ani divu, protože celá informační válka o tzv. Pravdu se neodehrává v soudních síních, jak by bylo vhodné, ale skoro výhradně na internetu a zde trutheři jasně vítězí svými počty i aktivitou. Tento článek se pokusil podrobnějším rozborem jedné oblíbené konspirační hypotézy týkající se událostí z 11. září 2001 ukázat, že nebývá tak zcela snadné některé domněnky KT vyvrátit. Nesnažit se o to, jenom bohorovně mlčet a shovívavě se nad vším tím usmívat už ale také dost dobře nejde.

Ivan Kmínek

Ivan Kmínek

Ivan Kmínek

Můj blog bude dost atypický a poněkud monotematický. Fascinují mě totiž konspirační teorie, především ty, co se týkají událostí z 11. září 2001. Hlavně o tom proto budou tyto občasné zápisky.

Od roku 1977 se zabývám hlavně vědou (makromolekulární chemií), ale v letech 1997 až 2006 jsem si udělal delší přestávku a pracoval jako redaktor měsíčníku Reader's Digest Výběr, abych uživil rodinu. Za minulého režimu jsem býval autorem scifi, ale i když mám ten žánr pořád rád, v psaní fantastiky už nepokračuju. Realita je dnes sama o sobě zajímavá až hanba.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora