Jak jsem se stal vyvracečem Pravdy

středa 24. říjen 2012 10:48

O konspiračních teoriích, zmatení žánrů a velmi podezřelých červenošedých šupinkách z WTC     (Pozn: Následující text byl poprvé otištěn ve scifi fanzinu Interkom (9/2012))

Tak já se vám tedy přiznám, jak jsem jako někdejší autor fantastiky skončil: sci-fi už nejen nepíšu, nejen skoro nečtu, ale dokonce proti ní už víc než tři roky aktivně bojuju!

Tedy aspoň pokud můžu za odrůdu sci-fi považovat dnes tolik kvetoucí konspirační teorie a hlavně jejich zjevnou nekorunovanou královnu: KT9/11, teorii o tom, že 11. září nemají na svědomí islamističtí teroristé, ale Američané (Izrael, New World Order, Bilderberg Group, Zednáři, CIA, Ilumináti a jiné zásadně neislámské mocnosti). Ostatně s nejobvyklejšími formulacemi téhle teorie, odvozenými do velké míry z vlivného dokumentu Loose Change (81 % na ČSFD), jste se už asi taky někde na internetu setkali:

Útoky nespáchalo 19 islamistů, jak nám tvrdili. Máme stovky, ba tisíce důkazů a indicií, že si Američané newyorská Dvojčata zbořili sami, stejně jako sami zaútočili na Pentagon, aby získali záminku pro další imperiální války. Byl to „inside job“! Cožpak by pouhý útok letadly a následné požáry o teplotě nejvýš 700 stupňů mohly vést k náhlému kolapsu mrakodrapů WTC1 a WTC2 do jejich půdorysu? A co opodál stojící výšková budova WTC7, která se stejně náhle zhroutila o pár hodin později? Všechny ty budovy byly předem tajně podminovány nějakou pyrotechnikou, nejspíš nanotermitem, a pak odstřeleny řízenou demolicí. (Ostatně nanotermit byl i nalezen v prachu po WTC!) Podobně Pentagon: nenarazil do něj boeing letu AA77, lhali vám. Byla to vojenská raketa, nebo bezpilotní letoun, protože se záběry z útoku dodnes tají, díra v Pentagonu byla pro boeing moc malá, nenašly se žádné jeho trosky a vůbec. A máme toho ještě tuny, telefonáty obětí z letadel byly zfalšovány, sedm tzv. únosců ještě žije, v Pensylvánii nespadl boeing letu UA93, máme pokračovat?

Jen pokračujte, pomyslel jsem si se zájmem, když jsem se s tím setkal poprvé. Tohle je docela i jakási „žitá“ sci-fi s detektivní zápletkou, říkal jsem si tehdy a říkám si i po stovkách a stovkách hodin, co jsem s tím strávil. O to zajímavější, že jí nějak i u nás věří skoro třetina respondentů, jak ukázal loňský průzkum agentury Sanep.

Neříká snad Wiki že „science-fiction je umělecký žánr, vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů... jehož děj je často zasazen např. do alternativní historie?“ Na první pohled tu nesedí jen slovo umělecký, ale obrazotvornost některých trutherů, tedy těch, co jsou Pravdě o 9/11 opravdu oddáni, má i jisté rysy bizarního umění nechtěného. Spekulativních technologií a přírodních jevů, dokonce i science, tu nacházíme habaděj, vždyť vzdělaní trutheři publikovali na netu desítky textů, kde spekulují třeba o technologiích použitých pro tajný „pomocný odstřel“ WTC a podobně. A nakonec nejde o nic jiného než o specifický žánr, tady formu jakéhosi revolučního hřímání z hebkého bezpečí internetového „undergroundu“, jehož kolorit je založen na tom, že Oni nám lžou úplně ve všem, a na nesčetných rozmazaných videích o důkazu inside jobu na YouTube. 

 Pravda o 11. září

Ale mé neumělé paralely mezi sci-fi a konspirační teorií KT9/11 byly samozřejmě jen oslím můstkem, který měl hlavně ospravedlnit místo tohoto textu právě ve sci-fi věstníku, tedy v Interkomu. Srovnání zároveň i kulhá, protože trutheři své alternativní historie nevnímají jako fantastiku, ale jako holou realitu, říkají jí ostatně rovnou Pravda, a spíš než o science nebo i o fiction jde o ideologii (vedenou hlavně přesvědčením, že „áno, Amerika je špatná“, text v této závorce budiž tu jediným odkazem na politiku).

KT9/11 pak není science-fiction hlavně proto, že každá SF by měla vyprávět nějaký dobrý,   konzistentní, i když fantastický příběh, v němž se zejména úplně všichni nechovají jako úplní  idioti. V tomto ohledu má KT9/11 hodně co dohánět.

I když se tomu trutheři často brání („my jen vznášíme zvídavé otázky, chceme jen další důkladnější vyšetřování“), i oni negací drtivé většiny oficiálních vysvětlení vyprávějí nějaký příběh, jak se to stalo podle nich. Zkusím tedy sepsat jakousi synopsi, jak by asi vypadal na základě podezření, nápadů a argumentů z filmu Loose Change, co jsem je shrnul hned zkraje.

 V USA už bylo potřeba se pořádně napakovat na další loupežné válce na středním Východě, takže tamní strůjci zla se kvůli snadnému výdělku rozhodli podvodně vyprovokovat vpád  do velmi chudého Afghánistánu.

Po dlouhých poradách v tajné lokalitě spiklenci zvolili útok čtyřmi falešně unesenými letadly na symboly americké pýchy. Pečlivě při tom dbali, aby po sobě nechali spoustu stop a aby tento supertajný plán mohl  odhalit každý, kdo má přístup na internet.

Dalším principem tajného inside jobu bylo zahrnout do něj co nejvíc lidí a institucí. Patřili mezi ně namátkou američtí sebevražední piloti (kteří se brzy poté začali houfně hlásit), ale i pyrotechnici, kteří ve WTC za plného provozu předem nepozorovaně instalovali tuny náloží. Dále pak mnohé tajné služby a mimochodem armáda, ale také třeba zločinní hasiči a záchranáři, nemluvě o stovkách členů forenzních týmů, kteří měli za úkol například zfikslovat analýzy DNA obětí. Také National Institute of  Standards and Technology (NIST), který byl pověřen technickou zprávou o katastrofě, měl být kompletně podplacen.

Spiklenci naplánovali velice tajné pomocné demolice WTC1, WTC2 a WTC7 tak, aby jako  demolice vypadaly na první pohled a aby to každý poznal. Bylo za každou cenu nějakou pyrotechnikou pojistit úplnou demolici věží pro případ, že by se to nepovedlo letadlům. Účelem této velmi riskantní operace bylo jednak rafinovaně zakrýt důkazy, že byla provedena pomocná demolice, jednak posílit rozhořčení nic netušících Američanů, protože pouhé zákeřné útoky čtyřmi falešně unesenými obřími letadly plnými živých lidí na obří budovy plnými dalších živých lidí by jim jako záminka ke schválení vpádu do Afghánistánu určitě nestačily.

Falešný útok na Pentagon byl naplánován zvlášť rafinovaně. Boeing letu AA77 bude sice unesen, ale do Pentagonu vůbec nenarazí. Místo toho do Pentagonu narazí vojenská raketa, čehož si uprostřed Washingtonu  nikdo nevšimne. Cestující budou později někde zavražděni a letadlo bude vráceno aerolinkám.

Co se posledního letadla týče, nebyli spiklenci zcela jednotní. Někteří navrhovali jako cíl Bílý dům či Kapitol. Jiní asi padesátipatrovou budovu WTC7, kde byly nějaké kanceláře s nepohodlnými papíry, které bylo třeba stůj co stůj zlikvidovat. Proč na to používat třeba  skartovačku? Útok Boeingem 757, podpořený řízenou demolicí celé obří budovy výbušninami, mohl udělat stejně dobrou službu.

Už se asi nedozvíme, co bylo primárním cílem letu UA93, když havaroval v polích někde v Pensylvánii. Notabene když celá tato havárie byla také zfikslována: let UA93 byl vlastně unesen na letiště v Ohiu, cestující tam byli do jednoho povražděni a teprve jejich ostatky spolu s falešnými troskami letadla byly dopraveny na místo údajného zřícení! (Podle dalších trutherů se ovšem v podstatě nenašly ani tyto falešné trosky, pozn. autora.)

Tolik tedy v kostce Pravda, ten správný příběh, který máme hledat, tady zhruba v podání filmu Loose Change (ale i dalších oblíbených dokumentárních filmů, kterých jsou plné internety). Kdo tuto zjevnou Pravdu nevidí, je nemyslící ovce! nabádají trutheři.

 Můj světodějný objev aneb byly věže WTC odstřeleny nanotermitem?

Ale můj neumělý pokus shrnout alternativní historii 9/11 v podání trutherů byl samozřejmě jen dalším oslím můstkem a nezbytným úvodem, abych se konečně dostal k tomu, jak jsem se stal vyvracečem Pravdy.

Zprvu jsem vše jen obecně probíral s českými a slovenskými truthery hlavně na specializovaném webu 911blog.yweb.sk, abych se dozvěděl víc o jejich argumentech. Debata sice nebyla vždy klidná, ale nakonec docela korektní. Skoro bych řekl - a mám už s čím srovnávat-, že naši trutheři na onom webu jsou dobrá třída už svou slušností a vzdělaností a měli bychom na ně být skoro hrdi.

Každopádně jsem se právě díky nim do věci nořil hlouběji (pozn. pro mou osobní anamnézu, jen pro lékařské účely: v té době už jsem byl na těch debatách docela závislý) a víc vzal na vědomí, že trutheři podporují své hypotézy i odbornými texty a snaží se hodně stavět na věcných indiciích, namátkou termogramech, nejrůznějších spektrech, chromatogramech, mikrofotografiích, počítačových simulacích, videoanalýzách apod. O takovém důkazním luxusu se žádné přechozí konspirační teorii, včetně oblíbeného zfisklovaného přistání na Měsíci, nemohlo ani zdát. A v tomto ohledu je KT9/11 i něco jako žitá alternativní historie postavená na vědeckých důkazech, aspoň si to trutheři myslí.

Falzifikaci údajných důkazů trutherů se už léta všude po světě s typicky sisyfovským úsilím věnují tzv. debunkeři. Největší hnízdo mají na skepticky orientovaném webu James Randi Education Foundation (JREF), a právě tam jsem se k nim připojil. V čem konkrétně a jak?

Povšimněte si nyní prosím znovu této věty v obvyklé formulaci KT9/11: Ostatně nanotermit byl i nalezen v prachu po WTC! S tím je to asi tak: trutheři jsou hluboce přesvědčeni, že ocelové konstrukce WTC byly předem „podminovány“, ale zároveň mnozí nevolky uznávají, že spektakulární exploze tun obyčejných výbušnin asi nejsou úplně to pravé pro velmi tajné demolice. Americký fyzik a truther Steven Jones proto přišel s jinou hypotézou: spiklenci z USA vlastně použili k oslabení ocelových konstrukcí pyrotechnickou směs na bázi termitu, jejíž hoření na základě prudké reakce kovového hliníku a oxidu železa nedělá tak hrozný kravál a ocel přeříznout i může. Teď ještě nějaký ten termit někde najít.

A stalo se. Na jaře 2009 devítičlenný tým trutherů pod vedením dánského chemika Nielse Harrita a Stevena Jonese uveřejnil v časopise The Open Chemical Physics Journal práci s názvem „Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe“.  Líčí v ní, že v prachu po zřícení WTC nalezli hojnost nesmírně podezřelých dvouvrstvých červenošedých šupinek, jejichž červená vrstva obsahuje velmi jemné částečky oxidu železitého a kovového hliníku, tedy typické komponenty termitu. Šupinky také podle autorů termitickou reakcí při zahřátí hořely. Autoři uzavřeli: jde o tajný vojenský ničivý materiál, tzv. nanotermit! A slavili úspěch, dlužno dodat, protože hypotéza nanotermitové demolice WTC se brzy stala učiněnou mantrou, kterou trutheři – třeba americký architekt Richard Gage - opakují stále dokola třeba i v  peticích určených americkému Kongresu.

Debunkeři brzy přispěchali s daleko pravděpodobnějším vysvětlením: neradi vám kazíme radost, ale červené vrstvy šupinek jsou nejspíš zbytky základových nátěrů ocelových konstrukcí WTC a ty šedé jsou kousky zkorodované oceli, která se při tom kataklyzmatu, v tom pekelném mlýnu kolapsů, odloupala i s barvou. Údajný hliník není hliník, ale kaolinit, což je pigment hojně užívaný v barvách, stejně jako oxid železitý. A údajná termitická reakce není nic jiného než hoření polymerního pojiva, které je pravidelnou složkou každé barvy.

Vaříte z vody, odvětili trutheři nerudně, protože my jsme šupinky vědecky prozkoumali, kdežto vy ne. Navíc, kde máte ty svoje mystické barvy? Co bližšího o nich víte, abyste něco dokázali?

Debunkeři se proto rozhodli o barvách ve WTC něco zjistit a všimli si, že jedna z pěti blíže analyzovaných červenošedých šupinek v Harritově práci je složením zjevně jiná než ostatní a velmi dobře odpovídá červenému základovému nátěru firmy Tnemec, jehož složení uvádějí zprávy NIST a kterým byly proti korozi chráněny obvodové ocelové konstrukce WTC1 a WTC2. Dobrá, přemítali debunkeři pod velením amerického metalurga Sunstealera a německého top-debunkera Oysteina, tuto šupinku máme vyřízenou - ale co jsou ty ostatní čtyři šupinky, které jsou podle analýz jinou barvou? Byla někde ve WTC1 a WTC2  k ochraně oceli ve velkém použita další červená základovka obsahující hlavně kaolinit a oxid železitý? (Pozn. autora: kdo by chtěl vědět o hodně víc nudných podrobností, může nahlédnout do mého blogu na Lidovkách, konkrétně do článku „Kauza Harrit a nanotermit“, kde shrnuju právě tento stav „poznání šupinek“ k loňskému červnu.)

 A zrovna tehdy jsem do služby nastoupil já, český polymerní chemik a novopečený debunker se spoustou elánu. Prozkoumal jsem víc než deset tisíc stran závěrečných zpráv amerického NIST o 11. září a nakonec jsem opravdu našel, co jsem hledal. Bylo to ve zprávě NIST NCSTAR 1-6b, v dodatku B, na straně 155. Příhradové podlahové nosníky mrakodrapů WTC1 a WTC2 byly proti korozi chráněny červenou základovkou, která obsahovala především kaolinit, oxid železitý a pojivo na bázi epoxidové pryskyřice!

Na JREF byl můj objev světového významu vysoce oceněn. Stal jsem rázem debunkerem měsíce, určitě bych i visel na nástěnce, kdyby nějakou měli, a brzy jsme spolu přinesli spoustu dalších podpůrných argumentů, proč tohle je správná stopa. Dobře odpovídalo odhadované množství barvy ve WTC, poměr složek, tloušťka vrstev, navíc XEDS spektra (která ukazují obsah chemických prvků) se skvěle shodovala s počítačově simulovanými spektry barvy, a vůbec - případ šupinek tím byl v podstatě vyřešen.

Nikoliv ale pro truthery: „Jenže hořením šupinek vznikly podezřelé mikroskopické oblé útvary bohaté na železo, které jsou typickým produktem termitické reakce! A podobné mikrokuličky se hojně našly i v prachu po WTC!“

„Ale jděte, takové útvary vznikají běžně třeba i při hoření dřeva a mnoha dalších materiálů a směsí,“ odtušili jsme.

„Jenže my jsme o šupinkách napsali vědeckou práci, kdežto vy o všem jen spekulujete na svém webu,“ opakovali trutheři.

V tom měli docela pravdu, i ve forenzní vědě má nakonec platit jen to, co bylo publikováno, pro debunkery i truthery. Americký publicista a nadšený debunker Chris Mohr proto loni v zimě zorganizoval na JREF finanční sbírku a její výnos, totiž tisíc dolarů, jsme použili na zaplacení ověřovací studie šupinek z WTC, které se rád ujal americký forenzní expert James Millette. Analyzoval další červenošedé šupinky ze vzorků prachu, které měl ve sbírce své firmy. Jeho předběžný závěr, uveřejněný letos na jaře, zní: „Složení červenošedých šupinek je konzistentní s uhlíkovou ocelí, která je pokryta epoxidovou pryskyřicí obsahující hlavně oxid železitý a kaolinit.“

Moje i naše společné vítězství na JERF tím bylo v podstatě završeno: údajný hliník, který měli v šupinkách najít Harrit et al, se asi odstěhoval do Humpolce a podezřelé šupinky místo něj prokazatelně obsahují jen kaolinit, jak jsme si mysleli. Jsou to nevinné kousky červených základových barev, nikoliv zákeřné pyrotechnické zbraně, říkáme trutherům; s tímhle do amerického Kongresu opravdu nechoďte, neobstálo by to ani u obvodního soudu ve Springfieldu.

Trutheři sice stále přicházejí s dalšími „jenže“, jak se dalo čekat, jenže jejich hlasy už slábnou. A vůbec se zdá, že už je KT9/11 netáhne tak, jak před lety. Sice pořád věří v Pravdu, nemohou jinak, ale jsou už trochu unavení, zmatení, vysílení především svými vlastními vnitřními spory.

 A proč jsem se stal vyvracečem Pravdy?

Kdo náhodou dočetl až sem, možná kroutí hlavou, proč vůbec s údajnými konspiracemi kolem 11. září ztrácím tolik času, o nějakých pěti šupinkách nemluvě.

Co já vím, třeba jsem nějaký skrytý autista, který se jen tuze rád nimrá v odtažitých problémech. Ostatně celé to pátrání po původu „záhadných“ šupinek mě prostě bavilo, byla to zajímavá detektivní práce, kde jsem mohl vnutit dost z toho, co vím o polymerech a materiálech vůbec, a ještě hodně dalšího jsem se dozvěděl .

Běžné konspirační teorie sice stačí potírat samy sebe už svou evidentní hloupostí - třeba ta loňská o tom, že zemětřesení v Japonsku vyvolal americký HAARP -, ale KT9/11 je už svým „dějinným“ významem přece jen trochu jiná klasa. Pokud jí je ochotna věřit skoro třetina našinců (logicky tedy musejí být i mezi čtenáři Interkomu), protože se doslechli o nějakých důkazech, prostě nezbývá, než se těm důkazům pořádně podívat na zoubek.

A jsou tedy konspirační teorie i odrůdou sci-fi? Ne že by na tom záleželo, jak říkal prastarý unavený netvor Morlor v Nekonečném příběhu, ale třeba i ano. Zatímco za mého mládí se fantastika víceméně jen psala a četla, dnes se i hraje hned na stovky způsobů, vzývá (Star Wars religion), prostě také žije, a do tak širokého rámce se snad vejdou i oni fantasté, kteří tolik vzývají svou Pravdu o 11. září a také ji žijí jako tu jedinou správnou alternativní historii. Na internetu s tím mají nemalé úspěchy, podotýkám, vždyť KT9/11 je dnes patrně populárnější než kdy byla jakákoliv opravdová sci-fi. Jen ty jejich příběhy kdyby nebyly tak slaboduché, každé dobré fantastice dělají jen ostudu. S něčím takovým by v nějaké hypotetické soutěži o nejlepší politickou sci-fi neměli ani postoupit ze základního kola, si myslím.

 

P.S.: V článku pro Interkom jsem tématiku KT9/11 i podezřelých šupinek z WTC krajně zjednodušil a zejména jsem probral jen zdaleka nejrozšířenější konspirační verzi, která trvá na řízené demolici WTC pomocí termitu nebo výbušnin. Za to se znalcům omlouvám.

Ivan Kmínek

Ivan Kmínek

Ivan Kmínek

Můj blog bude dost atypický a poněkud monotematický. Fascinují mě totiž konspirační teorie, především ty, co se týkají událostí z 11. září 2001. Hlavně o tom proto budou tyto občasné zápisky.

Od roku 1977 se zabývám hlavně vědou (makromolekulární chemií), ale v letech 1997 až 2006 jsem si udělal delší přestávku a pracoval jako redaktor měsíčníku Reader's Digest Výběr, abych uživil rodinu. Za minulého režimu jsem býval autorem scifi, ale i když mám ten žánr pořád rád, v psaní fantastiky už nepokračuju. Realita je dnes sama o sobě zajímavá až hanba.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora